HUDLÆGE CHRISTIAN GRØNHØJ

Speciallæge, dr. med.

Egå Havvej 15 st. tv,

8250 Egå

Tlf.: 70707588

 

 

PERSONDATAPOLITIK

 

(Du kan hente en udskriftsvenlig version af denne information hér)

 

Persondatapolitik for klinikkerne:

 

  • Cutanea Privathospital
  • Hudlæge Christian Grønhøj

 

Her kan du læse, hvordan Cutanea Privathospital og Hudlæge Grønhøj håndterer personoplysninger:

Dataansvarlig:

Cutanea Privathospital og Hudlæge Grønhøj er dataansvarlige og vil sørge for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Cutanea Privathospital

Egå Havvej 15, st. th

8250 Egå

Tlf 86106100

CVR 38422650

Mail privathospital@cutanea.dk

Hudlæge Christian Grønhøj

Egå Havvej 15, st.tv

8250 Egå

www.hudlaeger.dk – on line kontakt

Tlf 70707588

CVR 38422650

 

Vi behandler følgende persondata i forbindelse med

 • Henvisning og viderehenvisning

 • Undersøgelse

 • Behandling

 • Betaling ( Cutanea Privathospital)

 • Ansøgninger

 • ansættelser

 

Når du er indskrevet hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse og tlf nummer

 • Cpr

 • Oplysninger fra:

 praktiserende læge

forsikringsselskab ( i forbindelse med undersøgelse/ behandling via sundhedsforsikring),

patientkontor

 

Ovenstående oplysninger benyttes til identifikation af den enkelte patient og dermed udførelse af den korrekte undersøgelse og behandling og evt. videre visitation.

 

Data opbevares i henhold til Sundhedsloven, herunder Journalføringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelsen om Indberetning af Data til Sundhedsdatastyrelsen, indberetning til godkendte kliniske databaser, Bekendtgørelsen om Information og Samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger samt Bekendtgørelsen om Betaling for Afskrifter, EDB-udskrifter og Fotokopier, der udleveres ifølge Sundhedsloven om Aktindsigt).

 

Du har ret til at få dine egne personoplysninger udleveret i maskinlæsbart format.

 

 • Kreditkortoplysninger ved betaling for behandling (Cutanea Privathospital)

Når du ansøger om job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Navn

 • Adresse og tlf nummer

 • Fødselsdato/cpr

 • Curriculum

 • Evt. eksamensbeviser/autorisationsbeviser

 

Ovenstående oplysninger benyttes ved udvælgelse af kandidater til ledige stillinger. Oplysningerne modtages på mail eller i brevform og opbevares i udvælgelses – og ansættelses processen. Derefter destrueres data i både elektronisk og fysisk form.

 

Du har ret til at få dine egne personoplysninger udleveret i maskinlæsbart format.

 

 

Når du er ansat hos os, opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse

 • Autorisationsnummer

 • Ansøgning og kontrakt for ansættelsen

 • Bankoplysninger til lønudbetaling

 •  Medlemsstatus pensionsselskab

 • Lønsedler

Når du fratræder, vil ovenstående oplysninger blive slettet, når vi vurderer, at vores forpligtelser i forbindelse med ansættelsen er ophørt.

Oplysninger om dine data videregives til virksomhedens løn-system (dataaftale forefindes), pensionsselskab, barselsfond og eventuelt til offentlige instanser i forbindelse med indberetning af fravær, der giver virksomheden mulighed for lønrefusion.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig

 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig

 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 • Ved ønske om sletning af personoplysninger, sendes mail til Privathospital@cutanea.dk eller til Hudlæge Christian Grønhøj via on line kontakt på www.hudlaeger.dk

 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af data derefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af samtykke :

I det omfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Cutanea Privathospital/ Hudlæge Christian Grønhøj.

Sikkerhed:

Kun få og relevante personer har adgang til persondata. Det drejer sig om det personale, der visiterer, planlægger og behandler patienter. Ved videre henvisning af patienter eller kontakt til forsikringsselskaber (Cutanea) benyttes ”sikker mail”. Journaler opbevares aflåst.

Til håndtering af data benyttes underleverandører i (kliniksystemer), med hvilke der foreligger dataaftaler. Cutanea Privathospital benytter kliniksystem ” Novax”, Hudlæge Christian Grønhøj benytter kliniksystem” Clinea”.

Klageinstans:

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

(Du kan hente en udskriftsvenlig version af denne information hér)

 

CGH/JT 28.02.2021

 

 

 

 

Adresse: Egå Havvej 15 st tv, 8250 Egå Telefon: 70 70 75 88 Telefontid: mandag til torsdag 8:30 - 10:30 Lægekonsultationer: 8:15 til 15:00