HUDLÆGE CHRISTIAN GRØNHØJ

Speciallæge, dr. med.

Egå Havvej 15 st. tv,

8250 Egå

Tlf.: 70707588

 

 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

 

RKKP er en tværregional netværksorganisation, som er bygget op om de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP's Videncenter.

 

De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet. Formålet er at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

 

 

Speciallægeklinikken Hudlæge Grønhøj er bidrager til  Hudkræftdatabasen (NMSC) som er en del af RKKP og er et vigtigt redskab i klinikkens interne kvalitetsoptimering.

 

Oplysningerne kommer fra eksisterende datakilder eller tastes om nødvendigt direkte ind i databasen fra klinikken. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privat­personer og institutioner, der driver hospitaler m.v., har pligt til løbende at ind­berette oplysninger til databaserne, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.

  

 

Adresse: Egå Havvej 15 st tv, 8250 Egå Telefon: 70 70 75 88 Telefontid: mandag til torsdag 8:30 - 10:30 Lægekonsultationer: 8:15 til 15:00